5 mei = Bevrijdingsdag

02-05-2017

Op 5 mei vieren wij onze vrijheid. Ons kantoor is traditiegetrouw op deze dag gesloten.

5 mei gesloten

Aangepaste openingstijden rond Paasweekeinde

12-04-2017

Goede Vrijdag en Paasmaandag gesloten

Goede Vrijdag t/m Paasmaandag is ons kantoor gesloten.

Checklist bij belastingaangifte over 2016 is beschikbaar

18-02-2017

Voor veel mensen die aangifte inkomstenbelasting moeten doen is het ieder jaar toch weer een heel gedoe: Wat heb je nodig om je aangifte in te vullen?
Ook als je het invullen van je aangifte uitbesteedt vraag je je misschien af: Heb ik alles? Of mist er nog iets?

Om onze klanten te helpen bij het verzamelen van de benodigde informatie maken wij ieder jaar een checklist.
Dit jaar hebben we de checklist in 4 varianten gemaakt:


Checklist voor particulieren
Dit is de vragenlijst voor iedereen die in loondienst is, een uitkering of AOW/pensioen ontvangt en heel 2016 in Nederland woonde.
Download hier de checklist IB 2016 voor particulieren.

Checklist voor ondernemers
Omdat in de aangifte voor ondernemers met een eenmanszaak of vof een aantal specifieke vragen over het ondernemerschap zitten, hebben we voor ondernemers die heel 2016 in Nederland woonden een eigen checklist gemaakt.
Download hier de checklist IB 2016 voor ondernemers.

Checklist voor particulieren buitenland
Voor wie een deel van of heel 2016 buiten Nederland woonde, maar die wel loon of pensioen uit Nederland ontving is er een speciale checklist.
Download hier de checklist IB 2016 voor particulieren buitenland.

Checklist voor ondernemers buitenland
In de grensstreek komt het regelmatig voor dat mensen buiten Nederland wonen, maar wel in Nederland een eigen bedrijf hebben. De checklist voor ondernemers in deze situatie bevat zowel de specifieke ondernemers- als de buitenlandvragen.
Download hier de checklist IB 2016 voor ondernemers buitenland.


Aangifte voor bestaande klanten - aanbieding -
Iedere particuliere klant die zijn/haar aangifte over 2015 door ons heeft laten invullen, ontvangt uiterlijk dinsdag 21 februari een e-mail met daarin een speciale vaste klanten-aanbieding die geldig is tot 26 februari a.s.. Heb je de mail niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier hiernaast. Je ontvangt de aanbieding dan alsnog.

Aangifte voor het eerst door Bimati
Wil je dit jaar voor het eerst je aangifte door Bimati laten invullen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op, zodat we een paar wettelijke formaliteiten kunnen afhandelen.

Uitstel via Bimati
Wil je je aangifte dit jaar door Bimati laten invullen, maar heb je nog niet alle gegevens bij elkaar? Of je bent nog niet in de gelegenheid om alle gegevens te verzamelen? Neem dan voor 25 februari contact met ons op, zodat we uitstel voor je aan kunnen vragen.


Tip: Alle checklisten zijn in pdf-formaat. Als je een nieuwe versie van Acrobat Reader hebt, kun je met de functie “invullen en ondertekenen” de gevraagde gegevens op je computer invullen.

Gecorrigeerde voorlopige aanslag 2017 is niet duidelijk

07-02-2017

De afgelopen dagen ontving ik van meerdere klanten ongeruste mails over de gecorrigeerde voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017 die ze hadden ontvangen.

Wat is het geval: deze mensen hebben eind december of begin januari een voorlopige aanslag ontvangen met een terug te ontvangen bedrag.
Maar, omdat ze bijvoorbeeld freelance-inkomsten of minder aftrekbare hypotheekrente hebben, moest hun voorlopige aanslag worden aangepast zodat ze niet volgend jaar veel belasting moeten na-/terugbetalen.
Wij hebben voor hen een wijziging aan de Belastingdienst doorgegeven.

Na verwerking van de doorgegeven wijzigingen, legt de Belastingdienst een nieuwe voorlopige aanslag op. - Tot zover niets nieuws. -
Maar... de tekst van de voorlopige aanslagen 2017 is licht gewijzigd ten opzichte van 2016. Hierdoor lijkt het alsof er een rekenfout is gemaakt en je een heel groot bedrag moet (terug) betalen.

Er gaat gelukkig niets echt mis: de oude aanslag is nog niet geheel aan uitbetaald en de oude zal met de nieuwe aanslag worden verrekend.
Waarschijnlijk volgt er op korte termijn nog een brief/bericht van de Belastingdienst waaruit dat ook blijkt.
Wil je daar niet op wachten? Je kunt het zelf ook berekenen door te kijken wat je al ontvangen hebt bij het verschil tussen de twee aanslagen op te tellen. (Dit zal waarschijnlijk de termijn januari 2017 zijn + het verschil tussen de twee aanslagen.)

Mijn advies in deze: wacht nog even tot eind volgende week, dan heb je waarschijnlijk die verrekeningsbrief wel ontvangen.
Heb je dan nog niets ontvangen? Neem dan contact op met de belastingtelefoon en vraag wat het openstaande bedrag is.

Planning voor de jaarrekening 2016

15-01-2017

Steeds meer ondernemers hebben vroeg in het jaarjaarcijfers nodig. Daarom maken we vanaf dit jaar onderscheid tussen twee groepen klanten:

De eerste groep klanten moeten aan een toezichthouder cijfers aanleveren. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een rechtbank,ministerie VWS of (hypotheek)bank. Het niet tijdig aanleveren van de jaarcijfers heeft voor deze klanten tot gevolg dat ze hun beroep/bedrijf niet meer mogen uitoefenen.

De tweede groep klanten hebben wel hun jaarcijfers nodig, maar hoeven deze niet aan te leveren bij een toezichthouder. Hun inkomen/bedrijf hangt niet af van een door de toezichthouder gestelde deadline.

Werkzaamheden splitsen

We willen voorkomen dat we onze klanten in problemen brengen met een toezichthouder, maar kunnen niet twee dingen tegelijk. Daarom verlenenwe in onze planning voorrang aan de klanten die jaarcijfers voor een toezichthouder nodig hebben.

Voor deze klanten splitsen we de werkzaamheden voor de jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting, zo kunnen we zo meer klanten optijd helpen. (Zij krijgen eerst de jaarrekening, in de loop van de zomer volgt de belastingaangifte.)

Wat te doen?

Heeft u cijfers nodig voor een toezichthouder? Neem dan voor 20 januari a.s. contact met ons op voor het maken van een planningsafspraak. Vermeld daarbij duidelijk wanneer u uiterlijk de cijfers moet aanleveren bij uw toezichthouder, zodat we met die datum rekening kunnen houden.

Let op: vanaf 20 januari zullen wij de overige klanten gaan inplannen. Heeft u na deze datum toch snel uw cijfers nodig, gaat er een spoed-toeslag op het voor u geldende tarief gelden.

Goed om te weten:

Indien u gebruik maakt van deze vervroegde planningsoptie, zullen wij u vragen om een tussentijdse aanlevering van bepaalde stukken. Hou hier dus rekening mee in uw eigen planning!

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het onderwerp op deze pagina of de dienstverlening van Bimati in het algemeen? Bel of mail ons dan vrijblijvend, of vul onderstaand contactformulier in.